Hírek

Általános tájékoztató

By  | 

a hulladék közszolgáltatás 2016. április 1. utáni- számlázás rendjéről, a feladat megosztásról

 

Tájékoztatjuk, hogy 2016. április 1.-vel a hulladékgazdálkodás folyamatába, az állami feladatkör ellátására a törvénymódosítás beemelte az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-t. (NHKV Zrt.) A feladatmegosztás következtében az NHKV Zrt. jogosult a közszolgáltatási díjszámlázási, díjbeszedési, valamint a díjhátralék-kezelési feladat ellátására, ezért 2016. április 1-jét követően teljesített közszolgáltatási számlát az NHKV Zrt., vagy megbízottja állítja ki az Önök részére.

Az NHKV Zrt. elsődlegesen a magyarországi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás területileg optimalizált és szolgáltatási színvonalában egységes rendszerét hivatott kialakítani és fejleszteni, hosszútávon fenntartható finanszírozási rendszer és nullszaldós ágazati működés megvalósításával.


Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. elérhetősége
Cím: 1011 Budapest, Iskola utca 13.
E-mail: info@nhkv.hu
Honlap: www.nhkv.hu
Telefon: 06-70/399-05-07


NHKV Zrt., mint Koordináló Szerv feladatai a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 32/A. § (1) bekezdés hatályos rendelkezései szerint a következők:

  • meghatározza a hulladékgazdálkodás országos céljait,
  • meghatározza a hulladékgazdálkodás fejlesztésének irányait,
  • ellátja az önkormányzatok közötti és a regionális koordinációt,
  • elkészíti az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervet, amely többek között meghatározza a közszolgáltatás ellátásának optimális területi lehatárolását és az adott területen minimálisan ellátandó közszolgáltatási feladatokat,
  • megállapítja, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszerelem fejlesztése megfelel-e az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervnek,
  • megállapítja, hogy a közszolgáltató tevékenysége megfelel-e az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltaknak, és arról véleményt állít ki (a továbbiakban: megfelelőségi vélemény),
  • a hulladékgazdálkodás országos szintű céljainak és fejlesztési irányainak teljesülése érdekében kialakítja az infrastrukturális erőforrások optimális használatának rendszerét;
  • kezeli az önkormányzatok, önkormányzati társulások által önkéntesen vagyonkezelés körében rábízott vagyont;
  • beszedi a közszolgáltatási díjat és kifizeti a közszolgáltatóknak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter által meghatározott szolgáltatási díjat,
  • kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket