Gyakran ismételt kérdések

Mit értünk kötelező közszolgáltatás alatt?

A 2012. évi CLXXXV. törvény 1/A fejezet 2. § (1) bekezdés szerint: hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételét, gyűjtését, elszállítását, kezelését, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartását, üzemeltetését, vagyonkezelését és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás országos szintű megszervezését biztosító, kötelező jelleggel igénybe veendő szolgáltatás. A közszolgáltatás körébe az ingatlan területén képződő vegyes háztartási, csomagolási papír-, műanyag-, fém-, üveg-, zöldhulladék, illetve lomhulladék tartozik. A szolgáltatást minden ingatlanhasználónak kötelező igénybe venni.

Nincs szerződésem Önökkel, miért kell fizetnem?

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést nem Ön, hanem az önkormányzat köt. Szolgáltatási területünkön az önkormányzatok az NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft.-vel kötöttek közszolgáltatási szerződést, cégünk az NHSZ Észak-KOM nevében végzi a közszolgáltatást, mint alvállalkozó. Önnek bejelentési kötelezettége van felénk, a hulladéktörvény szerint kötelezően igénybe veendő közszolgáltatásra minden ingatlanhasználónak regisztrálnia kell a személyes adatai megadásával.

Nincs szemetem, nincs kukám, miért kell fizetnem?

Az Alkotmánybíróság 436/B/2003. AB határozata értelmében minden háztartásnál szükségszerűen keletkezik hulladék, melynek kötelező elszállítása során a szolgáltató részéről költségek merülnek fel akkor is, ha az edényzet üres, félig vagy teljesen van töltve. A ki nem helyezett edények esetében a kötelező rendelkezésre állás miatt a szolgáltató költségei szintén felmerülnek.
„Nem életszerű, hogy a tulajdonos az ingatlan használata során rendszeresen, egyáltalán nem bocsát ki hulladékot, ezért a legkisebb méretű gyűjtőedény kötelező igénybevételének előírása és annak alapján a közszolgáltatási díj fizetése a szolgáltatás és ellenszolgáltatás egyenértékűsége elvének sérelmét nem idézi elő.”

Hogyan lehet megigényelni a szolgáltatást?

A közszolgáltatás igénybevételének bejelentése írásban (postai úton, vagy e-mailen), illetve személyesen ügyfélszolgálatunkon történhet. A szolgáltatás igénybevételére kötelezetté válás az ingatlan használatbavételével (építés, vásárlás) következik be. Ilyenkor az ingatlan használójának (tulajdonosának) fel kell keresni a szolgáltatót a közszolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatok megadása végett.
Adás-vétel esetén az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatónak 8 napon belül bejelentetni személyes adatait. A szolgáltatás átírásának ügyében a régi és új tulajdonosnak együtt kötelezettsége eljárni, és az átírással egyidejűleg a tulajdonosváltás napjáig a szolgáltatás ellenértékét ki kell egyenlíteni.

Milyen esetben lehet lemondani a szolgáltatást?

A szolgáltatást lemondani kizárólag abban az esetben lehet, ha az ingatlan lakatlanná válik.

Mi szükséges a szolgáltatás igénybevételéhez?

A szerződéskötéshez szükséges a szerződő fél személyazonosító igazolványa, adóazonosító jele és lakcímkártyája, illetve adásvétel esetén az ingatlan adásvételi szerződés bemutatása. Cégek, vállalkozók esetében pontos cégadatok (adószám, cégjegyzékszám, székhely) illetve a hiteles aláíráshoz bélyegző.

Mikor szüneteltethető a szolgáltatás?

A szolgáltatás minimum 3, maximum 6 hónapra szüneteltethető.

Mely esetben nem köteles a közszolgáltató elszállítani a hulladékot?

Ha a többlethulladék nem cégjelzéses zsákban került kihelyezésre.

A hulladéktároló edényemet közvetlenül a gyűjtés előtt szeretném kirakni. Megmondható-e 15-20 perces pontossággal, hogy mikor kerül sor a begyűjtésre?

A háztartási hulladék begyűjtését Társaságunk reggeli 6 órakor kezdi meg, így a hulladéktároló edények kihelyezéséről a fenti időpontokig gondoskodni kell. Társaságunk hetente azonos járatterv alapján gyűjti be a hulladékot. Egy adott településen belül azonban változhat az utcák ürítésének sorrendje, valamint külső körülmények is (időjárás, tehergépjármű meghibásodás, ünnepnapok miatti átszervezés) befolyásolhatják a lakosság által megszokott ürítési rendet, így kérjük, hogy a hulladékbegyűjtés reggeli kezdési időpontjáig a hulladéktároló edény kihelyezésével tegye lehetővé az ürítés elvégzését.

Kik igényelhetnek 60 literes edényzetet?

A helyi Önkormányzatok által igazoltan egy személyes háztartások igényelhetnek 60 literes edényzetet. Be kell szerezni a kisebb edényzetet, melynek meglétét a járat ellenőrizheti.

Hogyan fizetik a hulladékszállítási díjat az üdülő ingatlanosok?

A 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról, V. fejezet 47. § (4) bekezdése alapján: „Az üdülőként nyilvántartott ingatlannal rendelkező tulajdonosok esetében az éves hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 50 %-át kell megállapítani.”

Mi történik a szelektíven gyűjtött hulladékokkal?

A sárga hulladékgyűjtő edénybe helyezett szelektív hulladékot az NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft. munkatársai gépi és kézi erővel szétválogatják, majd frakciónként (papír, fém, műanyagok stb.) értékesítik hazánkban működő újrahasznosító vállalkozásoknak, akik új termékeket állítanak elő a hulladékból.

Elégethetem a hulladékot?

Nem, mert a hulladéktörvény értelmében az ingatlanhasználó hulladékát köteles átadni egy engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodónak, aki gondoskodik a hulladék megfelelő ártalmatlanításáról és/vagy újrahasznosításáról. A hulladék otthoni égetése fokozottan környezetszennyező.

Miért gyűjtsem külön a szelektív hulladékot, ha úgyis összekeveredik a sárga kukában, és ugyanaz az autó szállítja, mint a kommunális hulladékot?

A sárga kukában kihelyezett szelektív hulladékot (papír, műanyag, fém) az NHSZ Észak-KOM munkatársai gépi és kézi erővel szétválogatják, tehát nem fölösleges szelektíven gyűjteni a hulladékot.
Gyakori tévhit, hogy ugyanabba a hulladékgyűjtő járműbe kerül minden hulladék. Egy adott napon egy járművünk mindig csak egyfajta hulladékot gyűjt: kommunális, szelektív, üveg- vagy zöldhulladékot. A nap végén kiürítésre kerül a járműből az összes hulladék, és másnap a menetrendnek megfelelően gyűjti a jármű az adott napra vonatkozó hulladékfajtát. A fenti hulladékfajták sosem keverednek össze, ha Ön külön gyűjtve helyezte ki az ingatlan elé.