Ügyintézés

Az alábbi bejelentő lapokat e-mailben, postai úton vagy személyesen küldheti el Ügyfélszolgálatunkra. Felhívjuk figyelmét, hogy az ügyintézési határidő 30 nap. Ettől függetlenül a bejelentő lapok és kérelmek megküldésének dátumától már érvényben lesz a kért változás és a szolgáltatás is igénybe vehető.

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybe vétele

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a hulladékról szóló hatályos törvény értelmében minden ingatlanhasználónak kötelező igénybe venni. A szolgáltatást megrendelheti, ha az Önre vonatkozó bejelentő lapot, valamint a személyi igazolvány, lakcímkártya és adókártya, illetve a lap alján található szükséges dokumentumok (tulajdoni lap, vagy adásvételi/bérleti szerződés) másolatát szkennelve/lefotózva, postai úton vagy személyesen elküldi Ügyfélszolgálatunkra.

Hulladékgyűjtő edények űrtartalma: a legtöbb helyen kapható, szabványos edény 120 literes. Ha egyetlen személy lakik az ingatlanban, akkor jogosult 60 literes edényre előfizetni; ha kettő személy, akkor 80 literesre. Ezekben az esetekben a fizetendő díj a 120 literes edény díjának fele, illetve kétharmada. 60 és 80 literes edények igénybe vételéhez szükséges önkormányzati igazolás az ingatlanban lakók számáról, illetve a 60 vagy 80 literes edény beszerzéséről szóló számla és/vagy fotó, amin egyértelműen beazonosítható az edény űrtartalma – ezeket, kérjük, a bejelentő lappal együtt küldje el. Ezek hiányában 120 literes edényzettel tudjuk rögzíteni megrendelését.

Hulladékgyűjtő edényeket jelenleg nem árusítunk, ezek beszerzéséről az ingatlanhasználónak kell gondoskodnia.

Üdülő ingatlanok: a hulladékról szóló hatályos törvény értelmében az üdülő ingatlanok után is kötelező a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybe vétele – függetlenül attól, milyen gyakran tartózkodik az ingatlan területén. Az üdülő ingatlanok 50%-os kedvezménnyel vehetik igénybe a szolgáltatást (vagy a csökkentett díjról kapnak számlát minden negyedévben, vagy a második és harmadik negyedévben teljes díjról érkezik számla, míg az első és negyedik negyedévben nem kapnak számlát – ez településenként változik). Ha üdülő ingatlanon szeretné igénybe venni a szolgáltatást, a fenti bejelentő lapot küldje el Ügyfélszolgálatunkra. Fontos: a kedvezmény csak akkor vehető igénybe, ha tulajdoni lappal vagy önkormányzati igazolással alá tudja támasztani, hogy az ingatlan üdülőként van nyilvántartva.

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás lemondása

A szolgáltatást az ingatlan eladásakor, illetve az ingatlanhasználó elköltözésekor vagy elhalálozásakor, gazdálkodó szervezet vagy egyéni vállalkozó esetén a vállalkozás székhelyének, telephelyének vagy fióktelepének elköltözésekor lehet lemondani. Eladás esetén az adásvételi szerződés, költözés esetén az új címet alátámasztó lakcímkártya (gazdálkodó szervezet esetén cégkivonat), elhalálozás esetén a halotti anyakönyvi kivonat másolatát kell elküldeni Ügyfélszolgálatunkra. Az ügyintézési határidő 30 nap, de a bejelentés dátumától kezdve lesz érvényben a változás akkor is, ha választ csak később kap.

Változás bejelentése

Névváltozás (pl. házasság, válás miatt), az ingatlan öröklése, ajándékozása miatt új ingatlanhasználó, illetve az előfizetett hulladék mennyiségének változása esetén kérjük, az Önre vonatkozó változásbejelentő lapot küldje el Ügyfélszolgálatunkra.

Névváltozás esetén az új személyi igazolvány, öröklés vagy ajándékozás esetén az ezt alátámasztó dokumentum másolata is szükséges. Ha az elszállított hulladék mennyiségét 60 vagy 80 literre szeretné módosítani, akkor a „Hulladékszállítási közszolgáltatás megrendelése” bekezdésben az edények űrtartalmáról szóló részben foglalt dokumentumokra is szükség van.

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szüneteltetése

A szolgáltatás szüneteltetését gazdálkodó szervezetek és egyéni vállalkozók kérhetik megváltozott üzleti körülmények miatt (pl. szezonális tevékenység, rendkívüli helyzet). A szüneteltetést csak határozott időre lehet kérni, minimum 3, maximum 6 hónapra, utána igény szerint lehet hosszabbítani.

Részletfizetés