Ügyintézés

Az alábbi bejelentő lapokat e-mailben, postai úton vagy személyesen küldheti el Ügyfélszolgálatunkra. Felhívjuk figyelmét, hogy az ügyintézési határidő 30 nap. Ettől függetlenül a bejelentő lapok és kérelmek megküldésének dátumától már érvényben lesz a kért változás és a szolgáltatás is igénybe vehető.

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybe vétele

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a hulladékról szóló hatályos törvény értelmében minden ingatlanhasználónak kötelező igénybe venni. A szolgáltatást megrendelheti, ha az Önre vonatkozó bejelentő lapot, valamint a személyi igazolvány, lakcímkártya és adókártya, illetve a lap alján található szükséges dokumentumok (tulajdoni lap, vagy adásvételi/bérleti szerződés) másolatát szkennelve/lefotózva, postai úton vagy személyesen elküldi Ügyfélszolgálatunkra.

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás lemondása

A szolgáltatást az ingatlan eladásakor, illetve az ingatlanhasználó elköltözésekor vagy elhalálozásakor, gazdálkodó szervezet vagy egyéni vállalkozó esetén a vállalkozás székhelyének, telephelyének vagy fióktelepének elköltözésekor lehet lemondani. Eladás esetén az adásvételi szerződés, költözés esetén az új címet alátámasztó lakcímkártya (gazdálkodó szervezet esetén cégkivonat), elhalálozás esetén a halotti anyakönyvi kivonat másolatát kell elküldeni Ügyfélszolgálatunkra. Az ügyintézési határidő 30 nap, de a bejelentés dátumától kezdve lesz érvényben a változás akkor is, ha választ csak később kap.

Változás bejelentése

Névváltozás (pl. házasság, válás miatt), az ingatlan öröklése, ajándékozása miatt új ingatlanhasználó, illetve az előfizetett hulladék mennyiségének változása esetén kérjük, az Önre vonatkozó változásbejelentő lapot küldje el Ügyfélszolgálatunkra.

Névváltozás esetén az új személyi igazolvány, öröklés vagy ajándékozás esetén az ezt alátámasztó dokumentum másolata is szükséges. Ha az elszállított hulladék mennyiségét 60 vagy 80 literre szeretné módosítani, akkor a „Hulladékszállítási közszolgáltatás megrendelése” bekezdésben az edények űrtartalmáról szóló részben foglalt dokumentumokra is szükség van.

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szüneteltetése

A szolgáltatás szüneteltetését gazdálkodó szervezetek és egyéni vállalkozók kérhetik megváltozott üzleti körülmények miatt (pl. szezonális tevékenység, rendkívüli helyzet). A szüneteltetést csak határozott időre lehet kérni, minimum 3, maximum 6 hónapra, utána igény szerint lehet hosszabbítani.

Meghatalmazás

Részletfizetés