Változik a szelektív és a zöld hulladék gyűjtés rendje !

Tisztelt Ingatlantulajdonos!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy 2021. március 15-től változik a zöldhulladék és a szelektívhulladék gyűjtés rendje!

Zöldhulladék gyűjtés

2021. március 15-től minden ingatlantulajdonos számára 3 db lebomló zöldhulladék gyűjtőzsákot (legfeljebb 3 db/ingatlan/szállítás) biztosítunk alkalmanként, valamint lehetőséget biztosítunk további lebomló gyűjtőzsákok vásárlására.

Az ingyenes gyűjtőzsák ZÖLD színű, míg a vásárolható pótzsák ÁTLÁTSZÓ lesz zöld felirattal!
Akik rendelkeznek zöldhulladék gyűjtőedénnyel, azok azt továbbra is használhatják!

A gyűjtések alkalmával:

 • legfeljebb 3 db ingyenesen biztosított (zöld színű, NHSZ Észak-KOM feliratú) zsákot / zöldhulladék gyűjtőedényt vagy 1 db edényt + 2 db zsákot;
 • legfeljebb 0,5 m3 összekötegelt ágat, gallyat;
 • korlátlan mennyiségben, az ügyfélszolgálaton megvásárolt, átlátszó (NHSZ Észak-KOM feliratú) lebomló pótzsákot szállítunk el az ingatlanoktól.

A pótzsák megvásárolható az ügyfélszolgálatokon, ára: 300.-Ft/db.

Kérjük, hogy a közterületek tisztaságának megóvása érdekében, a zöldhulladékot csak az ütemtervben megjelölt napokon helyezze ki reggel 6 ÓRÁIG oly módon, hogy az a jármű- és gyalogosforgalmat ne akadályozza, valamint a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen. Kérjük, hogy egyéb hulladékot (kommunális hulladék, papír, műanyag, veszélyes hulladék) ne tegyen a zöldhulladék közé, mert az akadályozza az újrahasznosítást. A nagyobb ágakat, gallyakat (átmérő 5-6 cm-nél nem nagyobb és 1 méternél nem hosszabbak) összedarabolva és összekötve kell elhelyezni a zsákok mellett!

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés

A sárga színű NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft. felirattal ellátott szelektív hulladékgyűjtő zsák megszűnik, azok pótlására a jövőben nem kerül sor a gyűjtési napok alkalmával. Amennyiben nem rendelkezik sárga szelektív hulladékgyűjtő edényzettel kérjük, keresse ügyfélszolgálatunkat és vegye át az edényt ingyenesen! Amennyiben az edényzet kevésnek bizonyul, abban az esetben a gyűjtési napokon bármilyen (lehetőség szerint átlátszó) zsákban kihelyezhető a szelektíven gyűjtött csomagolási – fém, papír, műanyag – hulladék az edényzet mellé.

Milyen típusú hulladékok kerülhetnek a szelektív kukákba, zsákba?

 • Papírhulladék
  • vegyes újságpapír, szórólapok,
  • a nagyobb kartondobozokat kérjük a gyűjtőnapokon az edény mellé helyezni
 • Fémhulladék
  • italos dobozok (sörös doboz, üdítős doboz, stb.)
  • konzervdobozok (kimosva!)
 • Műanyaghulladék
  • műanyag (PET) italos palack, laposra taposva!
  • fóliák (szatyrok, nylonzacskók, zsugorfóliák stb.)
  • flakonok kiöblítve (kozmetikai és tisztítószerek flakonjai)

Milyen típusú hulladékok NEM kerülhetnek a szelektív kukákba, zsákba?

 • Papírhulladék
  • ételmaradékkal szennyezett papírok, szalvéták, zsebkendő, egészségügyi betétek, nadrágpelenkák
 • Műanyaghulladék
  • joghurtos- és tejfölös poharak, margarinos csészék, kekszes és csokoládés zacskók, vákuumcsomagolt felvágottak tálcái, rekeszek, vödrök, gyerekjátékok, hungarocell, ételmaradékkal szennyezett nejlonzacskók, különféle műanyag használati tárgyak.
 • FONTOS! Az üveghulladék gyűjtése a közterületen található „ÜVEG” feliratú szelektív gyűjtőedényben történik.

Ha a gyűjtőedény a szelektíven gyűjtött hulladék mellett kommunális hulladékot is tartalmaz, úgy cégünk a szelektív gyűjtőedénybe elhelyezett hulladékot kommunális hulladéknak tekinti, és az elszállítást követően kommunális hulladék kezelésének díját számlázza ki az ügyfélnek!

ÜVEGHULLADÉK GYŰJTÉS

Az öblös üveghulladékokat a jövőben gyűjtőpontokon, konténerekben lehet elhelyezni díjmentesen. A gyűjtőpontok pontos helyét a www.pevik.hu oldalon találják az Üveghulladék menüpont alatt.

LOMTALANÍTÁS

A lomtalanítása korábbi évekhez hasonlóan zajlik. A közterület rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében a lomtalanítás nem előre meghirdetett napokon, hanem a lakosok egyéni igénybejelentése alapján, előre egyeztetett időpontban, társasházak esetében a társasház közös képviselőjével egyeztetett időpontban végezzük el a begyűjtést. A lomtalanítást igénylő ügyfelünk az alábbi elérhetőségeken kérheti a szolgáltatást. A házhoz menő lomtalanítás évente 1 alkalommal igényelhető és legfeljebb 2m3 lomhulladékot szállítunk el.

Bővebb tájékoztatást kérhet és a szolgáltatás igénybevételét jelezheti a 36/368 445 telefonszámon vagy az info@pevik.hu e-mail címen.

A lomtalanítás időpontja akkor tekinthető véglegesnek, amikor írásban vagy telefonon visszaigazoljuk az időpontot.

Lomtalanításkor kihelyezhető hulladékok:

Olyan szilárd hulladék, amelyek a méretük miatt nem helyezhetők el a kukában, valamint a rendszeres hulladékszállítás alkalmával nem szállíthatók el (pl.: bútorok, kerti bútorok, játékok, rongyok). Kérjük, hogy a kisebb méretű lomokat bekötözött zsákokba gyűjtsék össze a könnyebb szállíthatóság érdekében.

Lomtalanításkor NEM kihelyezhető hulladékok:

 • kommunális hulladék
 • építési törmelék
 • gumiabroncs
 • szelektíven gyűjthető hulladékok (újságpapír, kartonpapír, üveg, műanyag palackok, sörös doboz)
 • zöldhulladék
 • elektronikai cikkek
 • veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok (pl.: festékek, lakkok, olajok, akkumulátorok, vegyszerek)
 • valamint minden olyan hulladék, amely a begyűjtés során veszélyeztetheti a begyűjtést végző dolgozók testi épségét, egészségét.

Az ügyfélszolgálat munkatársai készséggel állnak az Önök rendelkezésére az alábbi nyitvatartási időben és elérhetőségeken:

Ügyfélszolgálat nyitvatartása:                     

Hétfő: 8:00 – 15:30 
Kedd: 8:00 – 15:30
Szerda: ZÁRVA
Csütörtök: 7:30 – 19:30
Péntek: 8:00 – 13:00

H-3250 Pétervására, Tisztisor u. 29.
Telefonszám: 36/368 445
Email: info[kukac]pevik.hu

A fenti szolgáltatások igénybevételére továbbra is kizárólag azon ingatlanhasználók jogosultak, akik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe veszik, illetve a közszolgáltató az ingatlant és az ingatlanhasználót egyaránt nyilvántartja!

NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft.