Lomtalanítás

Regisztráció

A lomtalanítás a hatályos hulladéktörvény előírásainak megfelelően nem előre meghirdetett napon, hanem az ügyféllel egyeztetett időpontban történik, ezért szükséges regisztrálni a lomtalanításra. Lomtalanítási igényét írásban (info[kukac]pevik.hu vagy posta) vagy személyesen jelezheti Ügyfélszolgálatunkon. Ha írott formában regisztrál, kérjük, tüntesse fel az érintett ingatlan címét, egy értesítési telefonszámot vagy e-mail címet, és annak a személynek a nevét, aki a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjról kapja a számlákat.

Írásos megkeresését követően az ügyintézési határidőnk 30 nap. Bár igyekszünk ettől korábban válaszolni, előfordulhat, hogy ennyi időt is igénybe vesz a regisztráció – köszönjük türelmét!

A kérelem beérkezését követően a szabad időpontoktól függően 2-8 héten belül kerül sor a lomtalanításra, bár esetenként ettől tovább is eltarthat. A konkrét időpont előtt legkésőbb 10 nappal értesítjük a lomtalanításról.

A lomtalanítás feltételei

Ingyenes lomtalanításra évente egy alkalommal jogosult minden olyan ingatlan, melyre vonatkozóan nincs hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjhátralék. Ennek tényét a regisztráció során ellenőrizzük rendszerünkben.

A lomhulladékot helyezze ki ingatlana elé az egyeztetett napon reggel 6 óráig. Ingatlanonként maximum 2 m3 lomhulladék ingyenes elszállítása biztosított.

Mit tehetek a lomhulladék közé?

Olyan szilárd hulladékokat, amelyek nem helyezhetők el a kukában, valamint a rendszeres hulladékszállítás alkalmával nem szállíthatók el (pl.: bútorok, kerti bútorok, játékok, rongyok). Kérjük, hogy a kisebb méretű lomokat bekötözött zsákokba gyűjtsék össze a könnyebb szállíthatóság érdekében.

Lomtalanításkor NEM kihelyezhető hulladékok

  • kommunális hulladék
  • építési törmelék
  • gumiabroncs
  • szelektíven gyűjthető hulladékok (újságpapír, kartonpapír, üveg, műanyag palackok, sörös doboz)
  • zöldhulladék
  • elektronikai cikkek
  • veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok (pl.:  festékek, lakkok, olajok, akkumulátorok, vegyszerek) valamint minden olyan hulladék, amely a begyűjtés során veszélyeztetheti a begyűjtést végző dolgozók testi épségét, egészségét.