Hírek

Házhoz menő lomtalanítás

By  | 

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az eddigi gyakorlattól eltérően igényelhető a házhoz menő lomtalanítás évente 1 alkalommal. A közterület rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében a lomtalanítást nem előre meghirdetett napokon, hanem a lakosság igénybejelentése alapján, előre egyeztetett napon végezzük el. Társasházak esetében a társasház közös képviselőjével egyeztetett időpontban végezzük el a begyűjtést. Igénybejelentés módja: info@pevik.hu vagy regisztrációs lap. Tel.: (36) 368-445 A kitöltött regisztrációs lapot adja le a PEVIK kft Tiszti sor út 29 ügyfélszolgálatánál, vagy  a helyi önkormányzatnál a kijelölt gyűjtőládába. A lomtalanítás időpontja akkor tekinthető véglegesnek, amikor írásban visszaigazoljuk az időpontot.

A lomtalanítást csak az veheti igénybe, akinek nincs díjhátraléka!
[NEXForms id=”1″]

Kérjük, hogy a lom hulladék közé ne kerüljön kommunális hulladék, építési törmelék, gumiabroncs, zöldhulladék, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok (pl.: festékek, olajok, akkumulátorok, vegyszerek)

A begyűjtött, újrahasznosítható, megjavított, fertőtlenített lomokat az Önkormányzattal és civil szervezetekkel együttműködve a rászorultak jelképes áron megvásárolhatják az Önkormányzat hirdetménye szerint.

Együttműködését köszönjük! Pétervására Város Önkormányzata és a PEVIK Kft.

1. Mi indokolta a változtatást?
A korábban alkalmazott módszer esetében több kellemetlenséget tapasztalt cégünk is, de a visszajelzések alapján a város lakossága is.
– sok esetben jóval a meghirdetett időpont előtt vagy után került kipakolásra a lom
– jelentős mennyiségben gyűlt össze háztartási hulladék, építési törmelék vagy veszélyes hulladék is a lomtalanítás során
– a megadott időpontban nagyon kedvezőtlen városkép alakult ki
Elsősorban a fentiek miatt kerestünk egy új módszert. Bízunk benne, hogy ezzel az új rendszerrel sikerül megoldást találnunk, és a jövőben megszűnnek a szabálytalanságok, s a lakosság is üdvözli majd ezt a rendszert.

2.Kihelyezhető hulladékok
Az ingatlanokban keletkező olyan szilárd hulladék, melyek méretüknél fogva nem helyezhetőek el a kukákban, illetve a rendszeres hulladékszállítás alkalmával nem szállíthatók el (pl. bútor, elektronikai hulladék, nagyobb kartondobozok, játékok, rongy bezsákolva…stb). 3.

3. Nem kihelyezhető hulladékok
Kommunális hulladék, építési törmelék, gépjárműgumi, akkumulátorok, veszélyes hulladéknak minősülő anyagok, vegyszerek és minden olyan hulladék, amely a begyűjtés során veszélyezteti a begyűjtést végző dolgozók testi épségét, egészségét!4.

4.A hulladékok elhelyezése
A lomtalanítási hulladékot a gyűjtési útvonalon (lakóingatlanok előtt) úgy kell elhelyezni,hogy az a begyűjtő gépjárművel jól megközelíthető legyen. A kihelyezett hulladék nem akadályozhatja a gyalogos- és gépjárműforgalmat. Az apróbb, kisméretű hulladékot bekötözött zsákokban kell kihelyezni.

Kérjük a lakosságot, hogy csak abban az esetben helyezzék ki a lomot a szállítási útvonalra, ha azt a cégünk munkatársával előzetesen egyeztették, mert kizárólag csak ebben az esetben áll módunkban elszállítani a kihelyezett hulladékot!

5. Mit kell tennie a lakosságnak, ha el szeretné szállíttatni a háztartásából a lomot?

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a bejelentés nélkül történő hulladék kihelyezése illegális hulladéklerakásnak minősül. Az illegális hulladék elhelyezése hatóságilag tilos! A vonatkozó jogszabályok értelmében a szabálytalankodóknak bírságot kell fizetnie!